Apa itu harta pusaka?

Harta pusaka adalah semua harta yang dimiliki dan dalam pengusaan si mati ketika dia meninggal dunia. Apa sahaja yang halal dan bernilai adalah harta pusaka seperti rumah, tanah, kenderaan, pakaian, pekakas rumah dan lain-lain yang bernilai pada adat setempat. Semua harta yang ditinggalkan adalah pusaka yang menjadi hak milik semua waris mengikut bahagian yang telahContinue reading “Apa itu harta pusaka?”

Konsep Asas Takaful

Maksud Takaful Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (IFSA 2013) mengistilahkan takaful sebagai “sesuatu perkiraan yang berasaskan pertolongan secara bersama yang di bawahnya peserta takaful bersetuju menyumbang kepada sesuatu kumpulan wang sama yang menyediakan manfaat kewangan bersama yang kena dibayar kepada peserta takaful itu atau kepada benefisiari pada masa berlaku sesuatu kejadian yang dipersetujui terdahulu.’ SecaraContinue reading “Konsep Asas Takaful”

Menjadi manusia bermanfaat

Sabda Nabi yang bermaksud ” sebaik-baik manusia dikalangan kamu adalah siapa yang lebih bermanfaat bagi manusia lain.” Bermanfaat dalam segenap aspek termasuk membantu masyarakat membuat perancangan yang betul dan tepat. Kita semua harus menjadi manusia yang bermanfaat dalam apa jua bidang kerja yang diceburi. Semua orang sepatutnya adalah penting bagi orang sekelilingnya paling tidak bergunaContinue reading “Menjadi manusia bermanfaat”