Hibah takaful vs hibah harta.

Hibah takaful merujuk kepada penamaan penerima manfaat kematian pemilik polisi. Kita ada dua pilihan sama ada ingin melantik penama sebagai WASI atau BENEFISIARI (Hibah). Jika kita memilih hibah maka semua pampasan tadi menjadi hak mutlak penerima hibah. Tidak memjadi dosa jika penerima hibah tidak memenuhi pesanan pemilik takaful seperti minta dibayar hutang, beri kepada anak-anakContinue reading “Hibah takaful vs hibah harta.”

Jangan biarkan polisi takaful tanpa penama

Penting bagi yang ambil takaful lebih-lebih lagi yang buat takaful sebagai legasi untuk kekayan waris mereka. Jika tiada penama atau penama hanya sebagai wasi, pampasan akan diterima sebagai Faraid. Jika berhasrat menyerahkan pampasan kematian kepada waris tertentu kaedah yang betul adalah dengan meletakkan mereka sebagai benefisiari iaitu penerima hibah. Pampasan lebih senang dituntut dan cepatContinue reading “Jangan biarkan polisi takaful tanpa penama”