Hibah takaful vs hibah harta.

Hibah takaful merujuk kepada penamaan penerima manfaat kematian pemilik polisi. Kita ada dua pilihan sama ada ingin melantik penama sebagai WASI atau BENEFISIARI (Hibah). Jika kita memilih hibah maka semua pampasan tadi menjadi hak mutlak penerima hibah. Tidak memjadi dosa jika penerima hibah tidak memenuhi pesanan pemilik takaful seperti minta dibayar hutang, beri kepada anak-anak atau sedekahkan untuk amal jariah.

Jika mahu pampasan tadi untuk bayar hutang dan dibahagikan kepada waris lain, kita kena buat penama sebagai WASI. WASI kena secara amanah mentadbir pampasan tadi menikut hukum syarak sama ada MUAFAKAT atau FARAID.

Manakala hibah harta pula ialah menyerahkan harta kepada seseorang ketika hidup dan terus berkuatkuasa semasa hidupnya. Harta yang dihibahkan telah terkeluar dari pusaka. Penerima hibah hanya perlu mengemukakam bukti (dokumen) yang dia acalah penerima hibah yang sah.

Hibah takaful tidak menyelesaikan faraid rumah dan harta walaupun hibah takaful boleh digunakan oleh waris untuk menebus bahagian Faraid waris lain. Namun tidak menjadi kewajipan untuk waris lain menolak bahagian hanya kerana sudah di tebus dengan duit.

Dalam perancangan perkara ini saling berkiat. Hibahkan pampasan takaful untuk waris supaya mereka ada duit tunai yang segera dan cepat. Hibahkan juga harta jika ada hasrat nak menyerahkannya kepada waris tertentu terutama mereka yang kritikal warisnya seperti hanya ada waris perempuan atau tidak ada anak.

Published by ustaznassri

AIA life planner (1189S) Daie Mawarith (24627)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: