Diam tanda setuju

Dalam islam diam tanda setuju ni hanya boleh dipakai ketika meminta persetujuan perempuan dengan calon bakal sumi yang meminang. Dalam bab pengurusan harta pusaka diam waris lain tidak boleh diterjemah sebagai bersetuju. Ramai ahli waris yang makan hati hanya semata-mata menjaga silaturrahim tetapi hati tidak redha. Sebab itu persetujuan waris dalam agihan pusaka perlu dinyatakanContinue reading “Diam tanda setuju”

Takaful & Simpanan

Ada agen promot buat takaful sebagai simpanan. Betul tak takaful adalah simpanan?. Pada asasnya takaful bukan simpanan seperti simpanan-simpanan biasa di bank, Tabung Haji dan Unit Trust. Takaful asasnya adalah sumbangan kita untuk membantu peserta lain jika ditimpa musibah mengikut perjanjian sesama ahli. Seperti juga khairat kematian anjuran masjid-masjid sekeliling kita. Namun begitu, semakin hariContinue reading “Takaful & Simpanan”

Simpanan vs kecemasan

Perkara biasa yang saya jumpa dalam membuat perancangan kewangan ialah orang menyimpan untuk tujuan kecemasan. Boleh gunakan simpanan jika keadaan terdesak dan berlaku kecemasan. Perkara yang perlu kita ubah ialah, simpanan sebenarnya adalah untuk memenuhi keperluan belanja kita pada masa akan datang. Ada orang simpan untuk pergi haji, simpan untuk hari tua selepas bersara, simpanContinue reading “Simpanan vs kecemasan”