Diam tanda setuju

Dalam islam diam tanda setuju ni hanya boleh dipakai ketika meminta persetujuan perempuan dengan calon bakal sumi yang meminang.

Dalam bab pengurusan harta pusaka diam waris lain tidak boleh diterjemah sebagai bersetuju. Ramai ahli waris yang makan hati hanya semata-mata menjaga silaturrahim tetapi hati tidak redha. Sebab itu persetujuan waris dalam agihan pusaka perlu dinyatakan dengan jelas dihadapan hakim.

Itu diam yang tidak dapat diterjemah waris lain. Sedangkan jika waris semua bersetuju untuk melepaskan harta kepada waris tertentu seperti tanah dan rumah bagi kepada adik bongsu sebab adik yang jaga mak masa sakit pun kena dinyatakan di mahkamah. Sudut hukum dah lepas, namun sudut perundangan rumah tadi masih tidak dapat dipindah milik.

Menunggu keadaan semakin sulit pada masa akan datang dengan kematian waris yang berlapis. Fahami betul-betul urusan pusaka dan ikut rapat segala perundangan supaya harta dapat dicairkan dan diserahkan kepada waris dengan lancar.

Published by ustaznassri

AIA life planner (1189S) Daie Mawarith (24627)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: